Vår process leder till er framgång

Första steget

FrC-media är en Mediabyrå som utgår från Uddevalla i Bohuslän och jobbar i första hand med företag i Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och resten av Västra Götaland. Vi tror att ett bra samarbete börjar med ett möte mellan människor. Därför ser vi som en naturlig start på ett lyckat samarbete att vi träffas och går igenom var er verksamhet står idag, och hur era mål ser ut. Att vi lär känna er verksamheten och vilka utmaningar ni står inför kommer ligga som grund för vårt samarbete.

Genomförande

Vi skapar innehåll som stärker ert företag och budskap samt tar er närmare målet. Vi skapar anpassade annonser till de medier vi kommit överens om. Vi bokar och köper in de medier som är aktuellt. Vi optimerar innehållet i annonserna löpande samtidigt som vi optimerar din budget så att vi alltid levererar maximalt.

Analys och plan

Med fokus på er verksamhet, hur era utmaningar och mål ser ut så skapar vi en strategisk marknadsplan vars syfte är att tydliggöra hur vi tänker oss kommande period och vad det ska leda till. Vi börjar med att analysera er webbplats eller e-handel ur ett konverteringssyfte. Vi gör en SEO-analys av sidan för att säkerställa så att det inte föreligger några tekniska hinder. Vi kollar över era Sociala Medier och eventuella andra digitala medier. Vi presenterar en plan som bygger på era mål och förutsättningar.

Rapportering

Vi rapporterar månadsvis utvecklingen av annonseringen personligen. Vi går igenom vilka annonser som levererat bäst mot uppsatta mål. Vi presenterar vilka optimeringsåtgärder som vidtagits. Vårt mål är att alltid överträffa era förväntningar.